хайван

 • 101җилем — 1. Әйберләрне ябыштыру өчен кулл. тор. ябышкак куе сыекча 2. Хайван сөягеннән яки тиресеннән ясалып, җылы суда койка сыман ашамлык әзерләүдә кулл. тор. аксым матдәсе; желатин 3. Сөйләгәндә тукталып, төртелеп тормау, сүзләрнең урынлы килүе, матур… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 102җор — и. 1. с. Шаян, шук; сүзгә оста, шаярып сөйләшергә яратучан и. 2. Далаларда яшәгән мөгезле кыргый хайван, антилопаның бер төре җордай җуртак, җыландай җылдам бул …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 103зебр — Ат токымыннан Африкада яшәүче, буй буй аклы сарылы кыргый хайван …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 104зоомагазин — Терек хайваннар һәм өйдә хайван асрау яраклары сата торган магазин …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 105иләшенү — 1. Берәр кешегә, нәрсәгә, эшкә күнегә, өйрәнү, гадәтләнү, үзләшү 2. Берәр урынга еш килә башлау, шуны гадәткә алу 3. Кешегә буйсыну, аны тыңлаучанга әйләнү (хайван тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 106иләшү — 1. Берәр кешегә, нәрсәгә, эшкә күнегә, өйрәнү, гадәтләнү, үзләшү 2. Берәр урынга еш килә башлау, шуны гадәткә алу 3. Кешегә буйсыну, аны тыңлаучанга әйләнү (хайван тур.) …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 107ими — 1. Хатын кыз күкрәгенең өске өлешендә түгәрәкләнеп калкып торган сөт бизе. 2. Хайван җиленендәге сөт чыга торган чөмәк. ИМЧӘК АСТЫ, ИМЧӘК ТАЙ – диал. Имү дәверендәге, бер яшь тулмаган тай; колын. ИМЧӘК БАЛАСЫ – Имү дәверендәге бала. ИМЧӘК БАШЫ –… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 108имитация — ләү – 1. Берәр кеше, хайван, кош яки җансыз нәрсәләр тавышына охшаш тавыш чыгару, кычкыру, сөйләү 2. Ясалма охшашлык тур. 3. Музыкаль теманы, көйне калынрак яки нечкәрәк тавыш белән кабатлау …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 109имчәк — 1. Хатын кыз күкрәгенең өске өлешендә түгәрәкләнеп калкып торган сөт бизе. 2. Хайван җиленендәге сөт чыга торган чөмәк. ИМЧӘК АСТЫ, ИМЧӘК ТАЙ – диал. Имү дәверендәге, бер яшь тулмаган тай; колын. ИМЧӘК БАЛАСЫ – Имү дәверендәге бала. ИМЧӘК БАШЫ –… …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • 110иркәк — с. 1. Ата җенесендәге. и. Шул җенестәге хайван, кош. Ирләргә хас, ирләрнеке кебек и. йөзле 2. Ир җенесендәге кеше, ир …

  Татар теленең аңлатмалы сүзлеге